Program Merytoryczny

Pobierz program w PDF:

Piątek, 18 maja 2018 roku

9.00

Otwarcie Konferencji

prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec — Dyrektor Instytutu Kardiologii UJ CM,
prof. dr hab. n. med. Anetta Undas — Redaktor Naczelny „Kardiologii Polskiej”,
dr hab. n. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk — Przewodnicząca Zarządu Oddziału Krakowskiego PTK

9.15–9.45

Wykład inauguracyjny

Arrythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy, Non-Compaction or Takotsubo Disease

Professor Thomas F. Lüscher, MD, FESC (Zurich, Switzerland)
Editor-in-Chief of the European Heart Journal

9.45–11.15

Wytyczne ESC dotyczące wad zastawkowych

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Janina Stępińska,
prof. dr hab. n. med. Tomasz Kukulski,
dr hab. n. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk

9.45–10.00

Co nowego w diagnostyce i leczeniu wad zastawkowych w 2018 roku

prof. dr hab. n. med. Janina Stępińska

10.00–10.15

Chory z podejrzeniem dysfunkcji sztucznej zastawki serca

prof. dr hab. n. med. Magdalena Kostkiewicz

10.15–10.30

Chory z wadą zastawkową kierowany do operacji pozasercowej

dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki, prof. IK

10.30–10.45

Chory z wtórną niedomykalnością mitralną

dr hab. n. med. Andrzej Gackowski, prof. UJ

10.45–11.15

Dyskusja z udziałem Wykładowców oraz zaproszonych Ekspertów

prof. dr hab. n. med. Dariusz Dudek, prof. dr hab. n. med. Bogusław Kapelak,
dr hab. n. med. Monika Komar, prof. dr hab. n. med. Maria Olszowska

11.15–11.45

Przerwa

Walne Zgromadzenie PTK (pierwszy termin)

11.4512.30

Sesja pod patronatem firmy Bayer

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Tomasz Guzik,
prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk

 

11.45–12.05

Plejotropowe działanie rywaroksabanu

prof. dr hab. n. med. Tomasz Guzik

12.05–12.25

Czy wiek wpływa na strategię leczenia migotania przedsionków?

prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk

12.25–12.30

Dyskusja

12.30–13.00

 P r z e r w a

13.00–14.30

Sesja pod patronatem firmy Berlin-Chemie/Menarini
Postępowanie w kardiologii — jak być skutecznym?

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec

13.00–13.10

Wprowadzenie

prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec

13.10–13.35

Continuum sercowo-naczyniowe — jak leczyć, by zatrzymać?

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski

13.35–14.00

Obrzęki — jeden objaw, różne przyczyny

dr hab. n. med. Piotr Rozentryt

14.00–14.25

Obrazowanie w niewydolności serca

prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman

14.25–14.30

Podsumowanie

prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec

14.30–15.15 Lunch
15.15–16.45

Co nowego i interesującego w "Kardiologii Polskiej"?
Sesja Redaktora Naczelnego „Kardiologii Polskiej”

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Anetta Undas, dr hab. n. med. Grzegorz Gajos, prof. nadzw.

15.15–15.30

Wręczenie medali X-lecia Konferencji „Kardiologii Polskiej”

prof. dr hab. n. med. Anetta Undas — Redaktor Naczelny „Kardiologii Polskiej”

15.30–15.45

„Kardiologia Polska” — na co zasługuje i co może osiągnąć?

prof. dr hab. n. med. Anetta Undas

15.45–16.00

Trendy zmian czynników ryzyka sercowo-naczyniowego w Polsce

prof. dr hab. n. med. Wojciech Drygas

16.00–16.15

Leczenie przeciwkrzepliwe w ostrych zespołach wieńcowych

prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak

16.15–16.30

Interwencyjne metody leczenia zatorowości płucnej

prof. dr hab. n. med. Marcin Kurzyna

16.30–16.45 Dyskusja
16.45–17.00 Przerwa
17.00–18.00

Sesja pod patronatem firmy Pfizer
Wybór optymalnego leczenia przeciwkrzepliwego dla pacjenta z niezastawkowym migotaniem przedsionków w 2018 roku

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj

17.00–17.20

Co należy wiedzieć wybierając optymalny sposób antykoagulacji dla chorego z migotaniem przedsionków

prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk

17.20–17.40

Wybór leku z grupy doustnych antykoagulantów niebędących antagonistami witaminy K u pacjentów w praktyce — przypadki kliniczne

prof. dr hab. n. med. Anetta Undas

17.40–18.00

Dyskusja

18.00–18.30 Walne Zgromadzenie PTK (drugi termin)
19.00 Kolacja

Sobota, 19 maja 2018 roku

9.00–10.30

Wytyczne ESC dotyczące STEMI

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Dariusz Dudek,
prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj, prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski

 

9.00–9.15

Zawał serca z uniesieniem odcinka ST — co nowego w 2018 roku?

prof. dr hab. n. med. Dariusz Dudek

9.15–9.35

Praktyczne zastosowanie wytycznych ESC w zakresie leczenia przeciwpłytkowego w Polsce — co jeszcze należy poprawić?

dr hab. n. med. Jacek Legutko, prof. UJ

9.35–9.50

Chory z zaburzeniami rytmu i przewodzenia w okresie okołozawałowym

dr hab. n. med. Radosław Lenarczyk

9.50–10.05

Kompleksowa opieka po zawale — nowa perspektywa dla chorych

prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski

10.05–10.30

Dyskusja z udziałem Wykładowców oraz zaproszonych Ekspertów

dr hab. n. med. Krzysztof Bartuś, prof. UJ., prof. dr hab. n. med. Leszek Bryniarski, prof. dr hab. n. med. Danuta Czarnecka,
prof. dr hab. n. med. Bogusław Kapelak, dr hab. n. med. Dorota Sobczyk,
prof. dr hab. n. med. Andrzej Surdacki

10.30–11.00 Przerwa
11.00–12.00

Sesja pod patronatem firmy Novartis
Czy potrzebujemy nowych rozwiązań w leczeniu niewydolności serca ze zmniejszoną frakcją wyrzutową?

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior

11.00–11.10

Wprowadzenie:

Ścieżka pacjenta po hospitalizacji z niewydolnością serca w warunkach polskich

prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior

11.10–11.35

Opieka szpitalna i postępowanie ambulatoryjne — o czym należy pamiętać, prowadząc pacjenta z niewydolnością serca?

prof. dr hab. n. med. Jadwiga Nessler

11.35–12.00

W jaki sposób optymalizować terapię w HFrEF zgodnie z wytycznymi — roczne doświadczenia z lekiem sakubitryl/walsartan w Polsce

prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec

12.00–12.45

Sesja pod patronatem firmy Servier

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman

Czy wobec powszechnej rewaskularyzacji wybór optymalnej farmakoterapii jest istotny?

prof. dr hab. n. med. Stefan Grajek

12.45–14.15

Sesja pod patronatem Firmy Boehringer Ingelheim
RE-VELACJE 2018

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec

12.45–13.15

Debata I: RE-DUAL PCI — jeden czy dwa leki przeciwpłytkowe?

dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski prof. UM, dr hab. n. med. Miłosz Jaguszewski, prof. UM

13.15–13.45

Debata II: Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa z heparyną czy bez?

prof. dr hab. n. med. Anetta Undas, prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk

13.45–14.15

Debata III: RE-VERSE AD — bezpieczeństwo czy komfort?

prof. dr hab. n. med. Janina Stępińska, dr hab. n. med. Anna Tomaszuk-Kazberuk

14.15–15.00 Lunch
15.00–15.45

Sesja pod patronatem firmy Bayer

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Anetta Undas,
dr hab. n. med. Grzegorz Gajos, prof. UJ

15.00–15.20

Trudności w prowadzeniu leczenia przeciwkrzepliwego u chorych stosujących NOAC

prof. dr hab. n. med. Anetta Undas

15.20–15.40

Pacjent z migotaniem przedsionków a ryzyko sercowo- naczyniowe

dr hab. n. med. Grzegorz Gajos, prof. UJ

15.40–15.45 Dyskusja
15.45–16.05

Sesja pod patronatem firmy Actelion
Nadciśnienie płucne — choroba z trudną przeszłością i optymistyczną przyszłością

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec
 

Tętnicze nadciśnienie płucne — od rozpoznania do leczenia — liczy się czas!

dr hab. n. med. Grzegorz Kopeć, prof. nadzw.

16.05–16.20 Przerwa
16.20–17.50

Choroba tętnic obwodowych — co nowego w 2018 roku

Przewodniczący: dr hab. n. med. Rafał Dąbrowski, prof. IK
prof. dr hab. n. med. Rafał Niżankowski, prof. dr hab. n. med. Tadeusz Przewłocki

16.20–16.35

Punkt widzenia neurologa

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik

16.35–16.50

Punkt widzenia kardiologa

prof. dr hab. n. med. Piotr Pieniążek

16.50–17.05

Punkt widzenia chirurga naczyniowego

prof. dr hab. n. med. Wacław Kuczmik

17.05–17.17

Punkt widzenia angiologa — niedokrwienie kończyn dolnych

dr hab. n. med. Paweł Maga

17.17–17.30

Punkt widzenia angiologa — tętnice dogłowowe

dr hab. n. med. Piotr Musiałek, prof. UJ

17.30–17.50

Dyskusja z udziałem Wykładowców oraz zaproszonych Ekspertów

dr hab. n. med. Stanisław Bartuś, prof. UJ, prof. dr hab. n. med. Tomasz Hirnle,
dr n. med. Tomasz Tomaszewski, dr n med. Mariusz Trystuła, dr n. med. Marcin Wnuk,
dr n. med. Wojciech Zajdel, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Żmudka

17.50–18.00 Zakończenie konferencji

 

Biuro organizacyjne:

Via Medica

Strony konferencji Grupy Via Medica wykorzystują pliki cookies. Opcje dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl